Ortodoncija je grana stomatologije koja se bavi ispravljanjem nepravilnog položaja zuba i međuviličnih odnosa tokom rasta i razvoja a i posle.

Poreg lepog izgleda tj. estetike zuba, važna je i pravilna funkcija žvačnog sistema koja utiče na normalno funkcionisanje celokupnog čovekovog organizma. Ukoliko postoji pravilan položaj zuba on osigurava ravnomerno funkcionisanje celog zubnog sistema a samim tim smanjuje mogućnost opterećenja pojedinačnih zuba.

Neke ortodontske nepravilnosti su nasledne, a neke se stiču, a najčešće ortodonske nepravilnosti su:

Obrnuti zagrižaj

Progenija (isturena donja vilica)

Otvoreni zagrižaj

Ukršteni zagrižaj

Aparat

Zavisno od utvrđene anomalije tj. dijagnoze te životne dobi pacijenta, na raspolaganju su razni mobilni i fiksni aparati kojima se pristupa pravilnom ortodontskom lečenju.

Mobilni aparat

Mobilni aparati su oni koji se vade iz usta, a rade se za svakog pacijenta individualno. Oni se mogu nositi samo dok pacijent ima mlečne zube.

Onaj tren kad pacijent izgubi zadnji mlečni zub, zubi se mogu korigovati samo fiksnim aparatićem koji je prilepljen za zube, a ukloniti ga može samo ortodont.

Terapija mobilnim ortodontskim aparatima uglavnom je prva faza terapije, koja počinje u ranijoj dobi i kojom se ispravlja položaj čeljusti, a nakon toga postavlja se fiksni aparat kojim se koriguje položaj zuba i tako završava terapija.

Mobilne aparate pacijent može skinuti sam.

Fiksni aparat

Fiskni aparati se, za razliku od mobilnog nosi stalno, a može ga skinuti samo ortodont. Fiksni aparati se sastoje od žica, bravica i gumica. Bravice mogu biti metalne, keramičke ili plastične.

Fiksni aparati trajno ostaju na zubima sve do kraja ortodonstske terapije. Njih postavlja ortodont dok mobilne aparate stavlja sam pacijent.