Opšta stomatologija

Opšta stomatologija je od velikog značaja za pacijente koji imaju određene tegobe usne duplje. Opšta stomatologija rešava ovakve tegobe i omogućava pacijentima dobro oralno zdravlje, koje je veoma važno za zdravlje kompletnog organizma.

Sam termin “Opšta stomatologija” kod nas podrazumeva konzervativnu stomatologiju, odnosno uklanjanje karijesa i plombiranje zuba i endodonciju, kada je karijes toliko uznapredovao da dovodi do oštećenja zubnog živca, kada je neophodno lečenje kanala korena.